هتل یاس سفید تفرش تعطیل می باشد.

لطفا از هر گونه مراجعه خودداری کنید،هیچ گونه پذیرشی صورت نخواهد گرفت.

 

با سپاس از همراهی شما عزیزان