غار علی خورنده در فاصله سه کیلومتری جنوب غربی شهر تفرش قرار دارد، این غار در ارتفاعات کوه نقره کمر واقع شده است و مشهور به خشه است. برای رسیدن به این غار نیاز است که از روستای کوهین عبور نمایید و همینطور نیاز به گذر از دیواره‌ای به طور ۱۵ متر دارید. اگر دقت نمایید در سمت رسات این غار چاهی به عمق ۵ متر وجود دارد که حمامک نامیده می‌شود.

غار امجک نیز در نزدیکی شهر تفرش بوده و یکی از زیباترین جاهای دیدنی تفرش محسوب می‌شود، این غار دارای دیواره‌های ۱۲ متری است که نیاز به ابزارهای کوهنوردی برای آن وجود دارد. دو دیواره به ارتفاع ۷ متر و همینطور دو متر برای ورود به این غار فراهم شده است. راهروی این غار پوشیده از گل فشنگ‌های زیبا است.