چشمه‌های زیبا در تفرش

دی۱۶

چشمه‌های زیبا در تفرش

وبلاگ no responses

چشمه آب معدنی گراو: یکی از جاذبه‌های طبیعی و بسیار زیبا در تفرش محسوب شده که در بین دو دهکده طراران و کبوران قرار دارد. دسترسی به این چشمه بسیار آسان است.

نوع آبی که در گراو وجود دارد آب معدنی بی کربناته مخلوط است که در آن یون‌های سدیم و کلسیم به صورت ترکیب دیده می‌شود. این چشمه معروف بسیار مشابه با چشمه‌های کشور فرانسه از نظر ترکیبات بوده و یکی از زیباترین جاهای دیدنی تفرش محسوب می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>